SØRNES FIKK 6 MÅNEDER!!!

En rasist i fengsel er mere enn ingen...
Sørnes på omvisning i ILA landsfengsel der han har sett seg ut et rom...

Etter 3 måneder med saksbehandling her endelig domsutvalget kommet fram til en besluttning i Sørnessaken. "samefløyta" straffes etter NFF's lovs paragraf 11-2 og h,jfr.11-5 d med tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening innenfor NFF i 6 -seks- måneder. "I straffeutmålingen legger domsutvalget i formidlene retning vekt på at Lasse Sørnes hensikt først og fremst har vært å lage et humoristisk innslag på internett, selv om dette etter domsutvalgets mening er en klart misfortått form for humor, og at det må ha vært en belastning for den dommeren som måtte føle at den var rettet mot han", står det. På noteringsoverføring fra Alta sier Lasse til avisen Norge blør at det ikke er snakk om misfortått humor, men bare dårlig humor, og visst en tenker tilbake på kampen mellem Maze-Neverfjord, så var det nok en likestor belastning for spillere og ledere på Neverfjord IL å se så mye "ræva" dømming under en og samme kamp. Lasse legger til at han kke godtar noen utestengelse på grunnlag av misfortått humor, og at han kommer til å anke dommen. NISO's Morgan Andersen som representerer Lasse's internett sak, sier på telefon at dette er helt bak mål, og at NISO nå kommer til å kakke NFF og domsutvalget i ankelen, mens de slår lens på Lasse Sørnes. Men bak den mørke fasaden har det dukket opp små lyspunkter, Lasse har nemlig fått en anonym forespørsel om å spille på ILA landsfengsel sitt bedriftslag i vinter halv året. Sørnes vil vurdere dette tilbudet på lik linje med andre tilbud fra forskjellige fengsler, men sier at uansett hva som skjer så er jeg klar til å spille for Neverfjord IL 11.april 1998.