DEN MYSTISKE "ONKEL" ER AVSLØRT!

Den mystiske onkel er n� avsl�rt...
Dette er mannen som har terrorisert gjestebøkene til Neverfjord fotball med sine egenrådige meninger og tanker.

Hvem er "onkel" og hvor kommer han fra var det store spørsmålet for noen uker tilbake. Flere uklare meldinger om å starte Ivar Sørnes fanklubb og høye tanker om å legge inn protest på kåringen av året's spiller ble gitt fra den kanten. Han sendte også en svært så mystisk pakke til Ivar Sørnes på hans 50 års dag, som inneholdt saker og ting en ikke kan skrive om på denne siden da det er høyst sannsynlig at vi har lesere under 18 år hær. På denne tiden hersket det full forvirring om hvem denne "onkel" kunne være, og i de påfølgende ukene etter dette prøvde flere personer i bygda å avsløre hvem det kunne være.
Metodene som ble tatt i bruk var følgende: Det gamle jeg vet hvem som ikke er i slekt med deg trikset, rypesnare, det klassiske trønderbru trikset, og sist men ikke minst patruljere bygda med kufanger. Ingen av disse metodene klarte å framprovosere hvem denne "onkel" var, men så....
    I et lite glims av egen juleakevitt kom "onkel" til å avsløre seg selv. Med en hilsen i gjesteboka som inneholdt info han kun hadde informasjon om avslørte han seg, og bildet av han ser du på øversia. Vi takker "onkel" for et glimrende spill, og håper du fortsetter og følge med oss, du er kuuuuuul!!!!!