SØRNESSAKEN STØVER NED I DOMSUTVALGET

S�rnes m� nok n�ye seg med � spille fl�yte...
"Samefløyta" som han kalles venter fortsatt på dom..

Lasse Sørnes er midlertidig utestengt fra all fysisk aktivitet av FFK inntil domsutvalget kommer med sitt syn på saken. Sørnes har nå vært utestengt ca 3 måneder, og går det FFK's vei kan han vente seg enda 9 måneder, og en bot på 5000,- kroner før han kan spille fotball. Men som vi alle vet, å bli "kakka" i ankelen når en slår lens er ikke godt, for Lasse Sørnes har innvolvert spillerforeningen NISO med Morgan Andersen som frontmann inn i denne saken. NISO fører nå saken for Lasse, og satser helt og holdent på fullstendig frifinnelse. Morgan Andersen sier på telefon at domsutvalget ikke er kjent for å ha den raskeste saksbehandlingen nord for Berlin, men at han venter at dommen snart er klar og at advokater og andre høytlønnede individer skal kobles inn. Morgan kan heller ikke si noe om Lasse kan få en midlertidig spillertillatelse hos FFK(Finnmark folkebingo klubb), slik at gutten ihvertfall kan få spille bingo og tjue-ett. Sørøysund bingoforening har for en tid siden trukket tilbake anmeldelsen av Lasse's kraftige utspill om fusk i bingomaskinene. Sørnes kan da spille bingo, men foreløpig bare på bedriftsplan, men det ser ihvertfall litt lysere ut for "samefløyta" nå...